Elke dag is anders en verandering is een constante.

Anders Verandermanagement

Staat vernieuwing als gevolg van snel opvolgende ontwikkelingen bij uw organisatie op de agenda en kunt u daarbij hulp gebruiken?

Als u ANDERSconsult inschakelt om u verder te helpen met uw veranderopgave verzekert u zich van ervaren verandermanagers, creatief met een hands-on mentaliteit en een juiste balans tussen beheersing en vernieuwing. Wij hebben ervaring in het omvormen van ‘statische’ organisaties naar klantgerichte organisaties als ook in het (commercieel) herpositioneren van organisaties. Met name zijn wij hieromtrent thuis op het scheidsvlak publiek – privaat.

Onze verandermanager zorgt ervoor, dan wel ondersteunt u met:

  1. het beter doen van de running business, ‘doing more with less’ en/of
  2. het kantelen van de organisatie (anders in propositie, strategie, structuur, technologie, medewerkers en cultuur) en/of
  3. het functioneren van de organisatie in de keten, netwerken en communities.

Het verlangen om het echt fundamenteel anders te doen, radicaal de bedoeling voorop te stellen in plaats van voort te borduren op het bestaande, groeit met de dag. Aan de ene kant staan mensen die zich bekommeren om de continuïteit van de organisatie en dat doen met het verouderd instrumentarium. Aan de andere kant mensen die dat niet meer willen, die een mooi vak willen uitoefenen in de organisatie en daarbuiten. De verandering is er dus al èn veranderen is een politiek proces geworden. De verandermanager van ANDERSconsult kan uw organisatie helpen er goed op te leren inspelen.

U kunt ons inzetten als kwartiermaker/interim directeur dan wel als adviseur organisatieverandering. Samen met u dragen we zorg voor de continuïteit van uw organisatie.

Practice what you preach: ANDERSconsult is opgezet als een netwerkorganisatie. Het gaat ons bij uitstek om wat de bedoeling is van onze organisatie. Wij geloven in het zoeken van de verbinding met andere mensen, het delen waar wij goed in zijn en een gedegen bedrijfsvoering. Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS

Bel even of neem anders contact op