Belastingdienst hard onderuit in procedure WVA

De belastingdienst heeft bij het Gerechtshof Den Bosch (opnieuw) een geschil verloren met betrekking tot de afdrachtvermindering onderwijs (WVA). Deze zaak kan wel eens de deur openzetten voor vergelijkbare gevallen waarin de beroepsprocedure nog loopt

Opleiding uitzendkrachten

De Onderwijsinspectie heeft de achterliggende jaren, op verzoek van de Belastingdienst, veel opleidingen onderzocht, ook opleidingen die door uitzendbedrijven werden aangeboden aan flex-medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond. De Onderwijsinspectie heeft in haar rapporten onder meer geconcludeerd dat deze aangeboden opleidingen niet kwalificeerden als een zogenoemde BBL-opleiding; zij stelde dat sprake was van een educatietraject waarbij de Nederlandse taal centraal stond. Deze rapporten waren voor de belastingdienst aanleiding om de WVA in de uitzendsector op grote schaal na te heffen.

Gerechtshof Den Bosch

Het Gerechtshof is duidelijk met betrekking tot de door het uitzendbureau aan haar flex-medewerkers aangeboden BBL-opleidingen. Voor een rechtmatige claim op de WVA is volgens het Gerechtshof het volgende van belang: (i) is er sprake van een onderwijsinstelling met een licentie om de opleiding uit te voeren en (ii) is er sprake van een door 4 partijen getekende praktijkovereenkomst. Om WVA te claimen is dan voorts van belang, of deelnemers diploma’s hebben ontvangen. Is dat niet het geval dan moet de inhoudingsplichtige aannemelijk maken dat de beroepspraktijkvorming van de opleiding is gevolgd. In dit geval blijkt dat te zijn gebeurd met onder meer presentielijsten, beoordelingen en opdrachten.

Met de uitspraak wordt een nieuwe weg ingeslagen, waarbij voor het recht op WVA  een inhoudelijke herbeoordeling van de opleiding zelf niet aan de orde is. Het uitzendbureau is de eerste in haar sector die is geslaagd in het te leveren bewijs met betrekking tot de gevolgde beroepspraktijkvorming. Om succesvol te kunnen zijn in de procedures van de WVA is het noodzakelijk dat niet alleen een uitstekend fiscalist wordt ingeschakeld; kennis van het onderwijsrecht is onontbeerlijk.

Wil u de hele uitspraak lezen: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5652.

Als u een second opinion wil over uw dossier c.q. uw procedurekansen kunt u contact opnemen met Marco BIk via marco.bik@andersconsult.nl of 06-36531263.

Bel even of neem anders contact op