Positief persoonlijk contact, vaktechnische kwaliteit en respect voor de maatschappij.