Positief persoonlijk contact, vaktechnische kwaliteit en respect voor de maatschappij.

Anders Projectmanagement

Een project is een, in tijd en middelen (budget) begrensd, eenmalig proces om een vooraf vastgesteld doel te realiseren. Het onderscheidt zich door zijn eenmalige karakter van een programma of proces. Omdat dit vaak geen kernactiviteit is van uw organisatie en het veelal om een ingrijpend project gaat met een belangrijk te realiseren doel waarin veel tijd en energie wordt gestoken is het van belang dat dit succesvol binnen tijd en budget wordt gerealiseerd. Binnen ANDERSconsult hebben wij ruime ervaring met het opstellen en succesvol implementeren van goede projectplannen zowel voor financiële als business informatie.

Wij ondersteunen u en/of uw organisatie graag bij het tot uitvoer brengen van deze projectplannen binnen tijd en budget. Wanneer er binnen een project een grote afhankelijkheid is van externe leveranciers, is het van essentieel belang dat er vanuit het projectteam een verantwoordelijke is die u van de juiste informatie voorziet en de belangen van u als opdrachtgever kan behartigen. Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander dat goed projectmanagement begint met een goed projectplan en (wederzijdse) teamsamenstelling.

Wij laten u graag zien en ervaren hoe het anders kan; projecten binnen tijd en budget.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS

Bel even of neem anders contact op