Het lage inkomensvoordeel (LIV), een verrassing of een tegenvaller voor werkgevers?

Het lage inkomensvoordeel (LIV), een verrassing of een tegenvaller voor werkgevers?

Met ingang van dit jaar kent de wet met het lage inkomensvoordeel een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimum loon (WML) verdienen. Belangrijkste voorwaarden zijn dan de werknemer tenminste 1.248 verloonde uren op jaarbasis draait en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De regeling kent geen leeftijdsondergrens.

De tegemoetkoming bedraagt:
– € 1,01 per verloond uur voor werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 9,66 maar niet meer dan € 10,63
(met een maximum van € 2.000 per werknemer, bij een 40-urige werkweek);
– € 0,51 per verloond uur voor werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 10,63 maar niet meer dan € 12,08
(met een maximum van € 1.000 per werknemer, bij een 40-urige werkweek).

Bij het jaarloon wordt uitgegaan van het fiscale loon. Dat betekent dat toeslagen meetellen, maar ook dat bij toepassing van cafetariaregelingen (bijvoorbeeld het ruilen van bruto loon voor een e-bike) het loon voor toepassing van de regeling wordt beïnvloed. Dit betekent dat het bereik van de regeling aan de ene kant groter wordt (als beloningsbestanddelen worden uitgeruild, verlaagt dit het fiscale loon, maar bijvoorbeeld ook door de inhouding van pensioenpremies), maar ook kan worden verkleind (uitbetaling toeslagen, overwerk etc.).

Voor toepassing van de regeling is van belang dat u kritisch kijkt naar de verloonde uren. Deze uren zijn van belang als criterium voor de regeling zelf, maar ook voor de berekening van het gemiddelde uurloon.

Toepassing van de LIV gaat in principe automatisch; de Belastingdienst bepaalt op basis van de door u ingediende loonaangiften of aanspraak kan worden gemaakt op het LIV en tot welk bedrag. Hiervan krijgt u in het eerste kwartaal van 2018 bericht. Uw LIV wordt 2017 wordt uiterlijk september 2017 aan u uitbetaald. Op de site van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid treft u een calculator aan waarmee u kunt berekenen op welk bedrag aan LIV u per werknemer recht hebt (https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingencalculator/).

Als u meer wil weten over het LIV, kunt u contact opnemen met Marco Bik via 06-36531263 of marco.bik@andersconsult.nl.

 

 

Bel even of neem anders contact op