De kunst van het verbinden

Anders IT Regie Management

Vraagt u zich af hoe u uw IT beter kunt laten aansluiten bij uw kernproces of heeft u hulp nodig bij het meer servicegericht maken van uw IT afdeling?

Met het inschakelen van een IT Regie Manager van ANDERSconsult, zet u een eerste stap om uw IT (weer) onderdeel te laten zijn van uw kernproces en aan te laten sluiten bij uw strategische doelstellingen.

In de afgelopen 20 tot 30 jaar hebben veel bedrijven hun IT uitbesteed aan een leverancier omdat men zich juist op het kernproces wilde richten en IT viel daar niet onder. Soms zijn IT diensten nog niet uitbesteed, maar in de loop der jaren steeds verder weg komen te staan van het kernproces. De IT is in de ‘kelder’ terechtgekomen. Kortom: het zou kunnen zijn dat we een hoop zaken moeten veranderen.

 

De IT Regie Manager van ANDERSconsult zorgt ervoor, dan wel ondersteunt u met:

  1. het transformeren naar een klantgerichte IT organisatie (zowel intern als extern) en/of
  2. het identificeren en bouwen van oplossingen die direct toegevoegde waarde hebben voor uw business en/of
  3. het functioneren en/of inrichten van een IT regieorganisatie.

IT Regiemanagement gaat over verbinden en vertalen en daarmee het in juiste banen leiden van de verandering (de transformatie). De IT Regie manager orkestreert de veranderingen, zorgt dat iedere actor het beste uit zichzelf haalt en realiseert het samenspel.

Onze dienstverlening richt zich op het ondersteunen van bedrijven op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op al deze niveaus hebben wij ervaren regisseurs beschikbaar. Samen zorgen we dat IT op de juiste manier bijdraagt aan de continuïteit van uw organisatie.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS

Bel even of neem anders contact op