Hoe bind en beloon ik fiscaal gunstig mijn personeel

De economische opleving van de Nederlandse economie blijft zeer krachtig. De Nederlandse bank voorspelt een boven trendmatige groei van 3,1 procent in 2018 en van 2,3 procent in 2019. De werkloosheid is volgens het CBS in februari 2018 gedaald tot 4,1 procent (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden). Fijn, het gaat goed met ons land. En tegelijkertijd zie ik de stress bij veel ondernemers toeslaan. Hoe binden we ons personeel en hoe vinden we nieuwe medewerkers ?hoe beloon ik fiscaal gunstig

Ondanks het feit dat inmiddels wetenschappelijk is vastgesteld dat individuele geldbonussen slechts werken voor simpele en individuele taken die goed meetbaar zijn, verliezen diverse ondernemers zich soms uit nood nog in de bonus als beloningselement. Niet alleen leiden individuele geldbonussen niet tot behoud van personeel doch werken ze veelal tegengesteld. Personeel dat geen (of in hun opinie te weinig) geldbonus heeft ontvangen wordt ontevreden, er ontstaat rivaliteit en in sommige gevallen vertrekt personeel zelfs. De sfeer in de onderneming, het behoud van personeel en als gevolg hiervan de prestaties worden er in ieder geval niet beter op. Veel ondernemingen zijn complexe organisaties waar het niet (of nagenoeg niet) mogelijk is om vast te stellen wat ieders individuele bijdrage is geweest. Belonen kan daarom beter in teamverband plaatsvinden waarbij het raadzaam kan zijn om te belonen op zowel kort als lange termijn doelstellingen.

De afgelopen tijd ben ik door meerdere ondernemers gevraagd mee te denken in beloningsinstrumenten. Een aantal mogelijkheden dat besproken is, zet ik graag kort neer in deze bijdrage.
Allereerst kan bij belonen van personeel gedacht worden aan een winstbonus welke gekoppeld is aan teamdoelstellingen. Bij uitkering van de winstbonus wordt de bonus bij de werknemer belast als loon. Over de bonus wordt een progressief tarief (maximaal 51,95 procent) geheven. Voor de onderneming is de winstbonus aftrekbaar. Ervaring leert dat een winstbonus kan werken als schouderklopje. Tegelijkertijd is het genot van de bonus snel vergeten en draagt het niet of nauwelijks bij aan behoud van personeel. Het effect van de winstbonus kan worden vergroot door het percentage dat de winstbonus bepaalt, binnen bepaalde grenzen op te laten lopen naar mate de medewerker langer in dienst is. Daarnaast kan het effect van de winstbonus worden vergroot door een deel van de bonus pas betaalbaar te stellen als de werknemer na bijvoorbeeld drie jaar nog in dienst is.

Nadeel van een winstbonus is dat het personeel niet meedeelt in de waardeaangroei van de onderneming. Een oplossing hiervoor (en soms betere oplossing dan een winstbonus) is het bieden van de mogelijkheid tot participatie van personeel in het kapitaal van de onderneming. Op deze wijze deelt iedereen lief en leed en heeft men een gelijk belang. Een mooi voorbeeld waarbij ik mocht adviseren is een grote ICT-onderneming. Zij wilde haar personeel de mogelijkheid bieden om te participeren in het kapitaal van de vennootschap. Dit om ondernemerschap te vergroten en de opbrengsten hiervan (beter) te verdelen. Het personeel werd gevraagd om (serieuze) bedragen te storten op de aandelen die zij verkregen. Tot verbazing van directie en management deed meer dan 80 procent van het personeel mee met de regeling. Gezamenlijk hebben zij een heel mooi rendement behaald weet ik inmiddels. Het rendement, dat in de vorm van dividend (en/of verkoopwinst op de aandelen) werd behaald, wordt voor een werknemer niet of met 25 procent belast. Bezit de werknemer minder dan 5 procent van de aandelen in de onderneming, dan wordt het dividend (en/of de verkoopwinst op de aandelen) niet belast doch wordt de waarde van de aandelen in box 3 belast met circa 1,2 procent. In andere situaties wordt het rendement met 25 procent belast. Voor de onderneming is het dividend niet aftrekbaar.

Een aantrekkelijke wijze van belonen. Gericht op de lange termijn, de vruchten plukken van gezamenlijk investeren en succes hebben en fiscaal aantrekkelijk want 25 procent is nog altijd beter dan 51,95 procent belastingheffing. Vindt de belastingdienst dit zo maar goed ? In principe wel, tenzij sprake is van een zogenaamd lucratief belang. In een dergelijke situatie wordt alsnog 51,95 procent belasting geheven over het rendement op de aandelen.
Aandelen en winstbonus, genoeg om uit te kiezen om te belonen en te binden ? Nee, krijg ik soms als antwoord. De voordelen van de aandelen in de vorm van samen delen en lange termijn staan de ondernemer aan maar hij wil niet meer kapiteins op het schip. “Ik gun ze het beste, maar ik wil wel in control blijven” zei een ondernemer laatst tegen mij. Ook voor hem had ik een oplossing. Certificaten van aandelen of een stock appreciation right (SAR). Een tweetal tussenvormen tussen de instrumenten aandelen en winstbonus. De fiscale behandeling van certificaten van aandelen is gelijk aan die van aandelen. Bij certificaten van aandelen blijft de zeggenschap echter achter in (veelal) een stichting. Op deze wijze kan de ondernemer controle behouden. Het SAR-contract is een instrument dat de waardeontwikkeling van de aandelen kopieert zonder dat er sprake is van stemrecht in de onderneming. Bij einde van de looptijd van het SAR-contract ontvangt de medewerker de waardeaangroei van de onderneming in cash. Deze betaling wordt bij de medewerker belast als loon en is hiermee met maximaal 51,95 procent belast. De betaling op een SAR-contract is voor de onderneming in principe aftrekbaar.

Zoals u ziet is er voor iedereen wel een oplossing om te binden, het gezamenlijke succes van de onderneming te delen en de onderneming te laten groeien. Welke oplossing bij u past is afhankelijk van uw overtuigingen. Wat ik u in ieder geval kan beloven zijn interessante en betrokken gesprekken met uw personeel. En de belastingdienst ? In onze begeleiding zorgen wij altijd voor een passende afspraak met de belastingdienst door goed voorbereid, met een open vizier en in een prettig sfeer het gesprek aan te gaan.

Bent u al met uw personeel in gesprek over belonen, bent u voornemens om in overleg te gaan met uw personeel gaan maar weet u nog niet precies wat u uw mogelijkheden zijn of wilt u een keer in het algemeen sparren. Belt u mij anders even. Vind het namelijk leuk om u bij deze interessante en complexe materie te helpen waardoor u zich kunt focussen op waar u zich mee bezig wenst te houden.

Leander Kuster
leander.kuster@andersconsult
06-22089730

 

Bel even of neem anders contact op