Elke dag is anders en verandering is een constante.

Due dilligence

ANDERSconsult heeft specialisten die al vele malen betrokken zijn geweest bij aan- en verkopen trajecten en hebben daarmee een expertise opgebouwd op het gebied van due diligence. Wij kunnen u en uw onderneming begeleiden bij een due dilligence en er samen met u voor zorgen dat dit proces zo efficiënt verloopt.

Daarnaast is het  van belang om zo objectief mogelijk en o.b.v. vergelijkbare maatstaven en waarderingsmethodieken te kunnen vaststellen wat de waarde van de onderneming is. Allen dan heeft dergelijke transactie de meeste kans van slagen en de instemming van de betrokken stakeholders zoals  wederzijdse bestuurders, externe financiers, aandeelhouders, OR en RvC.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS

Bel even of neem anders contact op