Elke dag is anders en verandering is een constante.

Corporate Recovery en Restructuring

Een dreigende situatie van surseance van betaling of insolventie is een bijzondere, niet alledaagse en meestal ongevraagde bedrijfssituatie. Deze situatie kan onrust veroorzaken bij uw huisbankier, crediteuren, de fiscus, de RvC, (mede-) aandeelhouders, de OR en het personeel. Dit vraagt extra en gerichte tijd en aandacht alsmede kennis en expertise. Daarnaast krijgt u te maken met een bewindvoerder c.q. curator. Wij kunnen u in deze situatie bijstaan en bergrijpen dat deze situatie stressvol kan zijn. Toch moet er vaak snel en adequaat worden gehandeld. Vanuit onze rol zorgen wij samen met u dat doortastend en met tact wordt opgetreden.

Wij helpen u om snel en adequaat een analyse van de situatie te maken, scenario-uit te werken op basis hiervan bepalen we een strategie zetten we de in de juiste volgorde de noodzakelijke stappen. Hierdoor voorkomen we onnodige financiële, fiscale en juridische risico’s (zoals hoofdelijke aansprakelijkheid) en vergroten we de kans op een succesvolle doorstart (eventueel via pre pack).

Wij helpen u om het overzicht te houden en zorgen ervoor dat u als kapitein in deze stormachtige periode in control blijft en werken met u planmatig aan passende oplossingen met het maximale resultaat voor alle stakelholders.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS

Bel even of neem anders contact op