Belastingdienst haalt bakzeil bij WVA

De boekenonderzoeken en de lopende procedures met betrekking tot de afdrachtvermindering onderwijs houden de gemoederen al enkele jaren bezig. De belastingdienst heeft opnieuw een procedure bij Hoge Raad verloren. De staatssecretaris van Financi√ęn had sprongcassatie ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag.

De rechtbank oordeelde dat voor de toepassing van de afdrachtvermindering niet vereist is dat met het volgen van (een) deelkwalificatie(s) de volledige beroepspraktijkvorming van de gehele driejarige opleiding moet zijn gevolgd. De Hoge Raad bevestigt nu deze conclusie van de Rechtbank.

Het arrest is niet zo vreemd. De inrichting van een BBL-opleiding is geen vast gegeven; het praktijkdeel van de opleiding moet ten minste 60% van de studieduur beslaan. Vanwege het feit dat het praktijkdeel van de opleiding geen vast gegeven vormt, is het vreemd om te stellen dat de beroepspraktijkvorming van de hele opleiding moet worden gevolgd. Immers dit veronderstelt dat het praktijkdeel van de opleiding wel een vastomlijnd geheel vormt.

Wat hier ook van zij, de belastingdienst lijkt haar ongelijk in de procedures met betrekking tot de rechtmatigheid van de afdrachtvermindering onderwijs niet te willen toegeven. Deze procedure lijkt na het eerdere arrest van de Hoge Raad met betrekking tot het kunnen claimen van de afdrachtvermindering onderwijs bij een niet-diplomagerichte opleiding (deelkwalificaties) op voorhand al een kansloze zaak.

De belastingdienst heeft in het verleden bij boekenonderzoeken naar de afdrachtvermindering onderwijs bij niet-diplomagerichte beroepsopleidingen gesteld dat sprake was van fraude. De cassatie moet dan ook worden geplaatst in het licht dat de belastingdienst zich niet zonder gezichtsverlies kan terugtrekken uit de indertijd gestarte onderzoeken.

Wil u een scan op uw procedurekansen of een risico-inschatting ten behoeve van de jaarrekening, neem dan contact op met Marco Bik via 06-36531263 of marco.bik@andersconsult.nl.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:2658

Bel even of neem anders contact op