Positief persoonlijk contact, vaktechnische kwaliteit en respect voor de maatschappij.

Algemene voorwaarden

ANDERSconsult is een organisatie van partners die u verder willen helpen. Om u verder te kunnen helpen is vertrouwen nodig. Dit vertrouwen kent diverse aspecten. Een ervan is openheid naar elkaar. Openheid over wat je van elkaar kan en mag verwachten. In dit kader hebben wij in algemene voorwaarden opgeschreven wat je wel en niet van ANDERSconsult kan en mag verwachten.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS