Positief persoonlijk contact, vaktechnische kwaliteit en respect voor de maatschappij.

Actueel

Een overzicht van actuele informatie binnen ons vakgebied.

De auto van de zaak, een balletje kan raar rollen

Stel u rijdt een een auto van de zaak, een leuke middenklasser. Laten we stellen dat de catalogusprijs van de auto euro 55.000 bedraagt. U hebt bijgehouden dat u minder dan 500 kilometer privé rijdt. Tenminste dat denkt u. De belastingdienst/belastingrechter...

Lees meer

Workshop herkenning (fiscale) risico’s flexibele arbeid

Waar haal ik mensen vandaan ? Heb ik deze mensen na het project nog nodig ? Wat heeft mijn concurrent als arbeidskosten in de tender opgenomen ? Allemaal vragen waar u als controller of CFO in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft. Tegelijkertijd vragen steeds...

Lees meer

Dienstbetrekking ja of dienstbetrekking nee?

De achterliggende jaren zijn er steeds meer mensen als zelfstandige gaan werken. In principe zal in die situatie sprake zijn van een overeenkomst van opdracht als partijen dat zo ook zo hebben afgesproken. Dit kan alleen anders worden als de feiten anders blijken te...

Lees meer

Schijnzelfstandigheid en schijnconstructies

De afgelopen tijd zijn wij bij (belasting)controles geregeld geconfronteerd met stellingnames over schijnzelfstandigheid en schijnconstructies. Beide punten staan al enige jaren op de politieke agenda in relatie tot (Nederlandse) belastingplicht, misbruik van...

Lees meer

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Zingeving door geven, niet alleen onze motivatie maar ook soms fiscaal gefacilieerd (ANBI) Recent luisterde ik naar Tony Robbins, een bekende Amerikaanse spreker, coach en schrijver. In zijn inspirerende verhaal sprak hij onder meer over onze behoeften als mens. Naast...

Lees meer

De leasefiets

In een aantal steden leggen gemeentes fietssnelwegen aan om woon-werkverkeer met de fiets te bevorderen. Dit past in het beeld waarin beleid is gericht op vergroening en verduurzaming van de samenleving. Deze vergroening en verduurzaming staat hoog op de politieke...

Lees meer

Gebruikelijkheidstoets en werkkostenregeling

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft zich als eerste uitgelaten over de invulling van de gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling (WKR). Werkkostenregeling In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd. Het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de...

Lees meer

Belastingdienst hard onderuit in procedure WVA

De belastingdienst heeft bij het Gerechtshof Den Bosch (opnieuw) een geschil verloren met betrekking tot de afdrachtvermindering onderwijs (WVA). Deze zaak kan wel eens de deur openzetten voor vergelijkbare gevallen waarin de beroepsprocedure nog loopt Opleiding...

Lees meer

Belastingdienst haalt bakzeil bij WVA

De boekenonderzoeken en de lopende procedures met betrekking tot de afdrachtvermindering onderwijs houden de gemoederen al enkele jaren bezig. De belastingdienst heeft opnieuw een procedure bij Hoge Raad verloren. De staatssecretaris van Financiën had sprongcassatie...

Lees meer

Bel even of neem anders contact op