Positief persoonlijk contact, vaktechnische kwaliteit en respect voor de maatschappij.

Aangifte vennootschapsbelasting

Na het opstellen van de jaarrekening van de onderneming kan de aangifte vennootschapsbelasting worden ingediend. Via een koppeling met de door ons gevoerde administratie, kan deze aangifte eenvoudig worden ingediend.

Slimme belastingadviseurs denken praktisch met u mee over eventuele besparingen en/of risico’s. Het resultaat is een juiste en goed onderbouwde aangifte vennootschapsbelasting met optimaal gebruik van de te benutten aftrekposten. Hierdoor betaalt u niet te veel belasting en blijft de relatie met de belastingdienst goed.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS

Bel even of neem anders contact op