Positief persoonlijk contact, vaktechnische kwaliteit en respect voor de maatschappij.

Aangifte schenkbelasting

Doet u of ontvangt u een schenking, dan zal daarvan doorgaans aangifte moeten worden gedaan. 

Onze slimme belastingadviseurs ondersteunen u daarbij graag met het verzorgen van de aangifte en door u te adviseren over vrijstellingen en mogelijkheden om minder belasting te betalen. Het resultaat is een juiste en goed onderbouwde aangifte schenkbelasting met optimaal gebruik van de te benutten vrijstellingen. Hierdoor betaalt u niet te veel belasting en blijft de relatie met de belastingdienst goed.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS

Bel even of neem anders contact op