Positief persoonlijk contact, vaktechnische kwaliteit en respect voor de maatschappij.

Aangifte erfbelasting

Ingeval van overlijden van een dierbare is de aangifte erfbelasting niet het eerste dat door uw hoofd gaat. De pijn en het verdriet moet nog een plaats krijgen terwijl de belastingdienst een aangifte erfbelasting verwacht. De regelgeving op dit punt is erg complex zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de waardering van vermogensbestanddelen en ook de fictieve verkrijgingen. 

Onze slimme belastingadviseurs ondersteunen u in deze moeilijke periode graag met het verzorgen van de aangifte en door u te adviseren over vrijstellingen en mogelijkheden om minder belasting te betalen. Het resultaat is een juiste en goed onderbouwde aangifte erfbelasting met optimaal gebruik van de te benutten vrijstellingen. Hierdoor betaalt u niet te veel belasting en blijft de relatie met de belastingdienst goed.

ZO WORDT ONDERNEMEN ANDERS

Bel even of neem anders contact op